Nabin K Bhattarai
Sochda Sochdai
Nabin K Bhattarai
Nabin K Bhattarai
  • 88 credits
  • 2 years ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
(Sochda sochdai m apagal hunchu
Purano ghau le ma kayal banchu)x2
Yaad na aye hunthyo
Ruwaune baiguni ko
(Chira chira banai chati)X2
(Afu chahi hasne ko)x2
Sochda sochdai ma pagal hunchu
Purano ghau le ma kayal banchu

Verse:1

(Anjan mai ghau baljhidincha
Uskai lagi man tadpi dincha)x2
Swartha pura garna lai
Mero haat samaune le
(Chura ropi kaleji mai)x2
(Nirdosh bandai hiddai che)x2
(Chira chira banai chati)X2
(Afu chahi hasne ko)x2
Chords
Chords Not Available Right Now

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com