Bishnu Majhi, Ramji Khand
Yo Geet Maile Timrai Lagi
Bishnu Majhi
Bishnu Majhi
  • 443 credits
  • 5 years ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
हुमम... उता तिम्रो लगना जुरेउ
यता मलाई बिरह को गीत खुलेउ
पारेउ मलाइ रुना मायालु
यो गीत मैले तिम्रोइ लाइ गको
हो ध्यान दिएर सुना मायालु

लगाना जुरेउ
यता मलाई बिरह को गीत खुलेउ
पारेउ मलाइ रुना मायालु
यो गीत मैले तिम्रोइ लाइ गको
हो ध्यान दिएर सुना मायालु -२

हुमम... सिर मा एउटा मुटुमा एउटा
आत्मा घती कस्तो हो सम्झौता
पारेउ मलाइ रुना मायालु
यो गीत मैले तिम्रोइ लाइ गकि
हु ध्यान दिएर सुना मायालु

मुटुमा एउटा
आत्मा घती कस्तो हो सम्झौता
पारेउ मलाइ रुना मायालु
यो गीत मैले तिम्रोइ लाइ गकि
हु ध्यान दिएर सुना मायालु-२

हुमम... मलाइ रुवाउने निस्ठुरी कहाँ छौ
खुसि होउ है जो संग जहाँ छौ
पारेउ मलाइ रुना मायालु
यो गीत मैले तिम्रोइ लाइ गको
हो ध्यान दिएर सुना मायालु
निस्ठुरी कहाँ छौ
खुसि होउ है जो संग जहाँ छौ
पारेउ मलाइ रुना मायालु
यो गीत मैले तिम्रोइ लाइ गको
हो ध्यान दिएर सुना मायालु-२

हुमम... तिमि बिना मर्न नि सकिन
बचेर नि केहि गर्न सकिन
पारेउ मलाइ रुना मायालु
यो गीत मैले तिम्रोइ लाइ गकि
हु ध्यान दिएर सुना मायालु

मर्न नि सकिन
बचेर नि केहि गर्न सकिन
पारेउ मलाइ रुना मायालु
यो गीत मैले तिम्रोइ लाइ गकि
हु ध्यान दिएर सुना मायालु-२

हुमम... मायालुलाई चडाए भेटि
सरति गीतइ मा समेटी
पारेउ मलाइ रुना मायालु
यो गीत मैले तिम्रोइ लाइ गको
हो ध्यान दिएर सुना मायालु
चडाए भेटि
सरति गीतइ मा समेटी
पारेउ मलाइ रुना मायालु
यो गीत मैले तिम्रोइ लाइ गको
हो ध्यान दिएर सुना मायालु -२
Chords
Chords Not Available Right Now

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com