Bishnu Majhi
Chari Jelaima 2
Bishnu Majhi
Bishnu Majhi
  • 443 credits
  • 1 year ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
ए... आमै जुरेन साइत
(जाम्ला भनेको मै छोरी माइत)-४

(ॐ नमः शिवाय ॐ नमो नमः)-४

(जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा)-२
जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा हो
जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा
(मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा
हे मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा)-२

(मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा है
मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा)-२

स्वर्ग जस्तै घर मागी थ्यौ
देउता जस्तै बर मागी थ्यौ
ए... मेरी आमै
स्वर्ग जस्तै घर मागी थ्यौ
देउता जस्तै बर मागी थ्यौ
(जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा)-३
हो जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा
(मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा
हे मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा)-२

(मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा है
मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा)-२

भाग्यमानी छ यो भन्थ्यौ
गतिलै ले लग्यो भन्थ्यौ
ए... मेरा बाबै
भाग्यमानी छ यो भन्थ्यौ
गतिलै ले लग्यो भन्थ्यौ
(जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा)-२
जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा हो
जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा
(मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा
हे मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा)-२

(मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा है
मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा)-२

के चाहियो र मै भए सी
माया गर्ने ज्वाइँ भए सी
ओ...
के चाहियो र मै भए सी
माया गर्ने ज्वाइँ भए सी
(जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा)-२
जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा हो
जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा
(मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा
हे मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा)-२

(मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा है
मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा)-२

टुच्च लाउँछन् दिउँसै ‍फिलिम
गर्दुवा को गाउरी चिलिम
ए... मेरा दाजै
टुच्च लाउँछन् दिउँसै ‍फिलिम
गर्दुवा को गाउरी चिलिम
(जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा)-२
जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा हो
जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा
(मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा
हे मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा)-२

(मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा है
मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा)-२

दाउमा हारे जँडौरे नि
तिम्ले देको मडौरि नि
ए... मेरी आमै
दाउमा हारे जँडौरे नि
तिम्ले देको मडौरि नि
(जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा)-२
जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा हो
जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा
(मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा
हे मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा)-२

(मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा है
मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा)-२

नुहाउन लाउँदा अँधेरी मा
ज्वाइँ ले देखे पँधेरी मा
ओ...
नुहाउन लाउँदा अँधेरी मा
ज्वाइँ ले देखे पँधेरी मा
(जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा)-२
जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा हो
जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा
(मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा
हे मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा)-२

(मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा है
मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा)-२

कालो कपाल भुईँमा छाया
बेहुडे ज्वाइँ लाई के को माया
ए... मेरा दाजै
काले कपाल भुईँमा छाया
बेहुडे ज्वाइँ लाई के को माया
(जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा)-२
जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा हो
जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा
(मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा
हे मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा)-२

(मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा है
मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा)-२

सुनाम भने कथा लामै
बख्कानिदै रोली आमै
ओ...
सुनाम भने कथा लामै
बख्कानिदै रोली आमै
(जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा)-२
जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा हो
जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा
(मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा
हे मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा)-२

(मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा है
मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा)-२

देख्दा गल्ती मेरै भयो
चार महिना को खेरै गयो
ए... मेरी आमै
देख्दा गल्ती मेरै भयो
चार महिना को खेरै गयो
(जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा)-२
जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा हो
जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा
(मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा
हे मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा)-२

(मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा है
मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा)-२

छैन गाह्रो जोबन धान्न
ढुक्क हुनु पोईला जान्न
ए... मेरा बाबै
छैन गाह्रो जोबन धान्न
ढुक्क हुनु पोईला जान्न
(जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा)-२
जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा हो
जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा
(मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा
हे मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा)-२

(मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा है
मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा)-२

अर्को जुनी फेर्न मन छ
छोरो भएर हेर्न मन छ
ए... मेरी आमै
अर्को जुनी फेर्न मन छ
छोरो भएर हेर्न मन छ
(जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा)-२
जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा हो
जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा
(मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा
हे मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा)-२

(मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा है
मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा)-२
Chords
Chords Not Available Right Now

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com