Bishnu Majhi, Rajesh Sen
Nalau Jhuto Pirati
Bishnu Majhi
Bishnu Majhi
  • 443 credits
  • 5 years ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
(Ma sanga ta dhan chhain rup chhaina
Maya bahek kehi milne hope chhaina
Nalau jhuto pirati Baru yessai thik chha
Rup dekhera lako maya
Bholi antai bikchha sanu
Manai dekhi layeko maya po
Juni juni tikkchha) - 2
Rup dekhera lako maya
Bholi antai bikchha sanu
Manai dekhi layeko maya po
Juni juni tikkchha

(Phul samjhera tekauli kadaima
Na lau maya dhanai ko aadaima
Nalau jhuto pirati Baru yessai thik chha
Dhan dekhera lako maya
Bholi antai bikchha sanu
Manai dekhi layeko maya po
Juni juni tikkchha) - 2
Dhan dekhera lako maya
Bholi antai bikchha sanu
Manai dekhi layeko maya po
Juni juni tikkchha

(Sable bhanchhan manai ki sojhi chha
Asal jiban sathiko khiji chha
Nalau jhuto pirati Baru yessai thik chha
Rup dekhera lako maya
Bholi antai bikchha sanu
Manai dekhi layeko maya po
Juni juni tikkchha) - 2
Rup dekhera lako maya
Bholi antai bikchha sanu
Manai dekhi layeko maya po
Juni juni tikkchha

(Man ko mahal maya ko Chhano hos
Aadha pet hos sukha ko man hos
Nalau jhuto pirati Baru yessai thik chha
Dhan dekhera lako maya
Bholi antai bikchha sanu
Manai dekhi layeko maya po
Juni juni tikkchha) - 2
Dhan dekhera lako maya
Bholi antai bikchha sanu
Manai dekhi layeko maya po
Juni juni tikkchha

(Dherai bhetchhau sundari ma bhanda
Chokho maya thulo ho sab bhanda
Nalau jhuto pirati Baru yessai thik chha
Rup dekhera lako maya
Bholi antai bikchha sanu
Manai dekhi layeko maya po
Juni juni tikkchha) - 2
Rup dekhera lako maya
Bholi antai bikchha sanu
Manai dekhi layeko maya po
Juni juni tikkchha

(Kehi gunaso chha bhane baki
bhana sanu manma paap narakhi
Nalau jhuto pirati Baru yessai thik chha
Dhan dekhera lako maya
Bholi antai bikchha sanu
Manai dekhi layeko maya po
Juni juni tikkchha) - 2
Dhan dekhera lako maya
Bholi antai bikchha sanu
Manai dekhi layeko maya po
Juni juni tikkchha
Chords
Chords Not Available Right Now

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com