Sabin Rai
Timi Nai Hau
Sabin Rai
Sabin Rai
  • 43 credits
  • 4 years ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
Upahar swaroop yo tasbeer maya garne haru lai
Bhalai choto hola yaha sabai drishya atauna lai
Jindagi narahos, rahi rahanecha yesma kaid pal haru
Timi chau, timro pyaro manche cha
Tyo bhanda aru ke nai chahincha
Euta maya garne byakti lai

Timi nai hau malai maya garne
(Timi nai hau) x5
Malai khusi dine
(Timi nai hau) x5

Timi nai hau

Verse:1

Hera malai samau yo haat
Nachutos hamro darilo sath
Dekhne le dekhos sunos
Hamro yo sambandha
Paschatap chaina kunai yaha
Khusi chau hami chau jaha
Bhanne le bhanos garos
Hamro bare kura

Jati j cha mero timi hau
Timi nai hau
Malai afno bhanne
(Timi nai hau) x5

(Timi nai hau) x3
Chords
[G]Sadhai Timi [C]Mero Saamu Bhaide Hunthyo
[G]jasto Lag[Em]cha Kina H[C]ijo Aaja
Ma[G]nn Man[Bm]na, Tungy[C]auna, Timi Sanga Kura Garda
Estai[G] Hunch[Bm]a Ki Maya [D]Priti Basda?

Verse:1

[G]Harek Kura Ti[C]mro Pyaaro Lagcha Malai
[G]Maanau H[Em]amro Sam[C]bandha Purano
Me[G]ro Atit [Bm]Bhavishya Sa[C]bbai Timi Mai Ma Dekhchu
Ha[G]mi Dui K[Bm]o Yo Dosro[D] Janma Ho Ki
[Am]Magda Diy[Em]e Ishwor[G] Le, Sochek[D]ai Jasto Bhaidiye
[D]Magnethe [C]Ma Eutai Kura

[G]Timi [D]Nai M[G]ero, Ma[D] Nai Ti[G]mro [D]Yehi [G]Nai Chahanaa Mero x 2


Verse:2

[Am]Hidne Chhu Ma Sa[G]ng Sangai, Sake Samma Kaal Sammai
[D]Rojne Chuina [C]Baato Aru
[G]Sadhai Timi M[C]ero Saamu Bhaide Hunthiyo
[G]jasto La[Em]gcha Kina H[C]ijo Aaja
Mann[G] Mann[Bm]a, Tungyauna, T[C]imi Sanga Kura Garda
Esta[G]i Hunch[Bm]a Ki Maya [D]Priti Basda?
[Am]Magda Di[Em]ye Ishwor [G]Le, Sochek[D]ai Jasto Bhaidiye
[D]Magnethe [C]Ma Eutai Kura

[G]Timi [D]Nai M[G]ero, Ma[D] Nai T[G]imro [D]Yehi [G]Nai Chahanaa Mero x 2

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com