Hari Bansha Acharya, Shanti Shree Pariyar
Lyrics
ए काउली ,,,
ए काउली।।।
नचिनी मान्छे आखा झिम्काउलि ,
नचिनी मान्छे माया लाउलि
दुख पाउली
ए काउली
नाची मान्छे आखा झिम्काउलि
ए काउली
नचिनी मान्छे आखा झिम्काउलि
मा काउली
म काउलि
नचिनी मान्छे नसोच आखा झिम्काउलि
नचिनी मान्छे माया लाउलि
दुख पाउली
मा काउली
नचिनी मान्छे आखा झिम्काउलि
मा काउली
नचिनी मान्छे आखा झिम्काउलि

भमरालाई सुहाउछ फुलको बोटमा
बारुलोले गुणलाउछ गाइको गोठमा
तिमि फुला मा भमरा आउला बारुलो
मनको खोकिलामा राख मेरो यो कुरो
ए काउली।।।
नचिनी मान्छे आखा झिम्काउलि ,
नचिनी मान्छे माया लाउलि
दुख पाउली
ए काउली
नचिनी मान्छे आखा झिम्काउलि
ए काउली
नचिनी मान्छे आखा झिम्काउलि

भमरालाई सुहाउछ फुलको बोटमा
बारुलोले गुणलाउछ गाइको गोठमा
नाफुला है तिमि मेरो होइनौ भमरा
तिमि देख्दा मलाइ लाग्छ च्वास पारुला
मा काउली
म काउलि
नचिनी मान्छे नसोच आखा झिम्काउलि
नचिनी मान्छे माया लाउलि
दुख पाउली
मा काउली
नचिनी मान्छे आखा झिम्काउलि
मा काउली
नचिनी मान्छे आखा झिम्काउलि
Chords
Chords Not Available Right Now

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com