Dharmendra Sewan
Maya Marera
Dharmendra Sewan
Dharmendra Sewan
  • 51 credits
  • 7 months ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us [email protected]

Lyrics
तिम्रै माया लाग्छ नि हैऽऽ
तिम्रै माया लाग्छ नि हैऽऽ

ज्यानै खायो त्यै मोरीको मायाले
जिस्काउछ आज आफ्नै छाँयाले
अल्लमल्लमा परेछु म त
रन्नभुल्लमा बाँचेछु आज
तिम्रै मायाजालमा
परेनी मायातालमा
तिम्रै मायाजालमा
परेनी मायातालमा
किन किन आज छाडेर
जान्छु भन्छौ माया मारेर
होऽऽ होऽऽ

एता कोल्टे फेरे कैले
उता कोल्टे फेरे
आफ्नै मुटु कयौं चोटी
चिरी चिरी हेरे
मैले माया लाएको साच्चै हो
निर्मोहीलाई मेरो माया
झुटो लागेकै हो
होऽऽ होऽऽ
झुटो लागेकै हो

मुटु खायो त्यै मोरीको मायाले
जोबन ढल्यो त्यै मोरीको मायाले
ह्मऽऽ
ज्यानै खायो त्यै मोरीको मायाले
जिस्काउछ आज आफ्नै छाँयाले
अल्लमल्लमा परेछु म त
रन्नभुल्लमा बाँचेछु आज
तिम्रै मायाजालमा
परेनी मायातालमा
तिम्रै मायाजालमा
परेनी मायातालमा
किन किन आज छाडेर
जान्छु भन्छौ माया मारेर
होऽऽ हो
Chords
Chords Not Available Right Now

Ad Placement

Place your ad here. Contact us [email protected]

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us [email protected]

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us [email protected]