Deepak Kharel
Pratikshya Gara
Deepak Kharel
Deepak Kharel
  • 15 credits
  • 4 years ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us [email protected]

Lyrics
(Pratikshha gara meri mayalu 
Samayale maanis lai
Kaha kaha puryauchha)-2
Kahile hasauchha kahile ruwauchha
Aasu ra haso ko sangam pani garauchha

(Parkhanchhan kati aatma haru
Mayako dhuni balera)-2
(Jhaskanchhan kati sapana sanga)-2
(Bipana ho ki bhanera)-2
Dhairya gara meri priyesi
Samayale maanis lai
Kaha kaha puryauchha

(Urlanchhan kati khola haru
Farkine aasa liyera)-2
(Tarsanchhan kati premi sanga)-2
(Dhoka ho ki bhanera)-2
Kehi ta bola meri jindagi
Samayale maanis lai
Kaha kaha puryauchha
Kahile hasauchha kahile ruwauchha
Aasu ra haso ko sangam pani garauchha

Pratikshha gara meri mayalu
Samayale maanis lai
Kaha kaha puryauchha
Chords
Pra[Eb]tikshya ga[Cm]ra meri maya[Fm]lu
[Fm]Samaya le ma[Db]nishlai ka[Eb]ha kaha puryaucha x2
Ka[Cm]hile hasaucha, ka[Bb7]hile ru[Eb]waucha
Aan[Ab]su ra haso ko san[Bb]gam pani ga[Eb]raucha

Verse:1

Par[Eb]khan chan ka[Db]ti Aatma haru
[Ab]Maya ko dhuni ba[Eb]lera x2
[Cm]Jhaskan chan ka[Ab]ti [Eb]sapanasanga x2
[Db]Bipana ho ki bha[Eb]nera x2

[Eb]Dhairya ga[Cm]ra meri priya[Fm]si
[Fm]Samaya le ma[Db]nislai ka[Eb]ha kaha puryaucha
Ka[Cm]hile hasaucha, ka[Bb7]hile ru[Eb]waucha
Aan[Ab]su ra haso ko san[Bb]gam pani ga[Eb]raucha

Verse:2

[Eb]Urlanchan ka[Db]ti khola haru [Ab]farkane asha liyera x2
[Cm]Tarsanchan ka[Ab]ti [Eb]premisanga
[Db]Dhoka ho ki bha[Eb]nera x2

Ke[Eb]hi ta bo[Cm]la meri jinda[Fm]gi
[Fm]Samaya le ma[Db]nislai ka[Eb]ha kaha puryaucha
Ka[Cm]hile hasaucha, ka[Bb7]hile ru[Eb]waucha
Aan[Ab]su ra haso ko san[Bb]gam pani ga[Eb]raucha

Pratiksya gara meri mayalu....

Ad Placement

Place your ad here. Contact us [email protected]

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us [email protected]

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us [email protected]