Deepak Kharel
Badal Banai Deu
Deepak Kharel
Deepak Kharel
  • 15 credits
  • 2 years ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
(Badal banaideu 
Aakar badalna saku) X2
Chyamata dilai deu
Jiudai ma jalna saku

Verse:1

(Jau kasari jau
Afnai laas ko malami) X2
Chupchap sahu kasari
Afnai badnami
Sasto banaideu
Bazar ma chalna saku
Chyamata dilai deu
Jiudai ma jalna saku

Verse:2

(Feri chalau goli
Ghaite banai narakha) X2
Chita mai jalna deu
Chinta ma jalai narakha
Laajhin banai deu
Sadak ma dhalna saku
(Chyamata dilai deu
Jiudai ma jalna saku) X2
Chords
Ba[Eb]dal banai deu, aa[Ab]kar badalna [Eb]saku
Chyama[Bb]ta dilai [Ab]deu, jiu[Eb]dai ma jalna saku

Verse:1

J[Eb]au kasari jau, afnai [Ab]laash ko ma[Eb]lami x2
Chup[Ab]chap sahu kasari, af[Bb]nai bad[Eb]nami
Sas[Eb]to banai deu, ba[Ab]zaar ma chalna [Eb]saku
Chyama[Bb]ta dilai [Ab]deu, jiu[Eb]dai ma jalna saku

Verse:2

Phe[Eb]ri chalau goli, ghai[Ab]te banai na[Eb]rakha x2
Chi[Ab]ta ma jalna deu, chin[Bb]ta ma jalai na[Eb]rakha
Laaj [Eb]hin banai deu, sa[Ab]dak ma dhalna [Eb]saku
Chyama[Bb]ta dilai [Ab]deu, jiu[Eb]dai ma jalna saku

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com