Babul Giri, Junu Rijal Kafle
Musukkai Hasana Maya
Babul Giri
Babul Giri
  • 62 credits
  • 4 months ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
(सिरै राम्रो सिर फूलले हातमा चुरा
सुन सुन सुन माया मन क कुरा)-2

(स्याउ रातै पहेलै केरा
कत्ति हुन घरिका (घरिका )
मुसुक्कै हाँस न माया
यो होनी तरिका) - 2

नसोच धेरै मन मा कुरा
अनेक थरिका
(मुसुक्कै हाँस न माया
यो होनी तरिका )-2

(आकाशको जुन झैँ, नम्बरी सुन झैँ
बलिछौ धपक्कै (धपक्कै)
घामलाई छाँया, तिमीलाई माया
लाईदिउ कि छपक्कै (छपक्कै)-2

नसोच धेरै मन मा कुरा
अनेक थरिका
मुसुक्कै हाँस न माया
यो होनी तरिका
(मुसुक्कै हाँस न माया
यो होनी तरिका )
(ल है, ल है, ल है)
(मुसुक्कै हाँस न माया
यो होनी तरिका )

(गँहुनै पिठो तरकारी मिठो
कराङ्गे सिमिले(सिमिले)
सुन है सुन क जादु टुना,
लायौकि तिमीले (तिमीले))-2

स्याउ रातै पहेलै केरा
कत्ति हुन घरिका
मुसुक्कै हाँस न माया
यो होनी तरिका
स्याउ रातै पहेलै केरा
कत्ति हुन घरिका
(मुसुक्कै हाँस न माया
यो होनी तरिका
(नसोच धेरै मन मा कुरा
अनेक थरिका))-2
Chords
Chords Not Available Right Now

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com