Uniq Poet
Rahasya
Uniq Poet
Uniq Poet
  • 21 credits
  • 2 years ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
Kanda kasle dekhyo
Surak kasle metyo
Praman kasle metyo
Kun shakti le chhekyo
Ghatna ghatyo yesto
(Ke chha rahasya yesko)-2

6 kon bata 6 tarka
Tara satya k tyho
Bhan malai satya, k thyo
Galti ke bho
Hunuthyo bhayo
Tara tyo pachhadiko
Lakshya ke thiyo
Liu aba pakshya
Aba ke ko
Bujhi nasakine bho
Gatho kholna nasakera
Tolai baseko chhu
Bhadkiyeo, charkiyeko
Sapana pani bipana ma aja
Tarsauna bhanera lukera aachha
Sayad malai sarapai lachh
Sarba binash dekhiya thalyo
Shaitan ko daat,
Alikati baki bhayeko aash
Bhasma bhayera kharani bhachh

Bichitra samikaran
Hal garna garo
Harek kadam yaha
Chalna apthyaro
Surungko uspaar
Jhan baddo adhyaro
Tyo rangko naam k ho?
Jun chha kalo bhanda kalo
Kalchakra nakarna kalle sakchha
Kuhinchha chhala masu
Aatma chai kaile marcha ha?
Pitri lokma bhautaridai
CHhaina jane thau
Bhetinna uttar tara
Prasna bhane anekau
Eklo ma aja pani eklo
Khoji rathe euta tara
Arkai kura bhet bho mero
Sunyatama ni karauchhan
Yi awaz haru
Khadaichhan malai bhitrai bata
Chhhaina swad baru
Bhetinna prakash baru
La bhan k ko aash garu
Mareko laas ma
Kasari feri sas bharu
Chords
Chords Not Available Right Now

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com