Sushant KC
Parkha Na
Sushant KC
Sushant KC
  • 85 credits
  • 1 month ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
Waari Khaayau, Paari Khaayau
Aago Salkiyo
Rasaayo Ra Saani Maya
Tai Tira Palkiyo

Parkha, Parkha, Parkha Na
Nagara, Nahataar, Nagara
Yeta Khojira, Uta Khojirachu
Tyo Maayaa Ko Artha
Parkha, Parkha, Parkha Na
Nagara, Nahataar, Nagara
Yeta Khojira, Uta Khojirachu
Tyo Maayaa Ko Artha

Timi Kina Feri Farki Farki
Aayiraa, Sataairaa, Din Raata
Timi Kina Feri Pachi Pachi
Chaaliraa Paailaa

Ekchoti Ta Fasaayau, Hunna Arko Paali
Sojo Sojo Paaraa, Boli Timro Jaali
Kaile Kaahi Sochchu, J Bhayo K Ko Laagi
Huna Ta K Sahi Ho, Gayau Ni Sikaayi

Baaki Sabai Yaad Ni Laijaau Baru
Samaya, Samaya Kati Kharcha Bhayecha
Hisaab Ta Khai K Garnu
Pachaayera Laaj Ta K Farkanu
Yeah

Parkha, Parkha, Parkha Na
Nagara, Nahataar, Nagara
Yeta Khojira, Uta Khojirachu
Tyo Maayaa Ko Artha

Laddai Paddai Bhadkidai Thiye
Daayaa, Baayaa
Tammarai Tira Dhalkiyecha
Mero Maayaa
Laddai Paddai Bhadkidai Thiye
Daayaa, Baayaa
Tammarai Tira Dhalkiyecha
Mero Maayaa


Najudhaau Timi Aakhaa
Feri Najudhaau Aakhaa
Nahera Malai Tesari
Najudhaau Timi
Baani Timro Sabai Sabai Sabai Sabai
Thaha Cha,
Dherai Choti Pugi Sakyo
Timro Tyo Tamaashaa
Sataayera Ghari Ghari
Fakaaune Aashaa
Faraayera Feri Mann Dukhaaune
Thaha Cha Timi

Bishaalu Shaanmp Jhai
Tito Sharaap Jhai
Bani Saaraapne Aayau Jiwan Maa
Atti Kharaab Bhaisakyo
Samhalna Nai
Hamro Katha Ko Sakkisakyo Paanaa

Ekchoti Ta Fasaayau, Hunna Arko Paali
Sojo Sojo Paaraa, Boli Timro Jaali
Kaile Kaahi Sochchu, J Bhayo K Ko Laagi
Huna Ta K Sahi Ho, Gayau Ni Sikaayi

Baaki Sabai Yaad Ni Laijaau Baru
Samaya, Samaya Kati Kharcha Bhayecha
Hisaab Ta Khai K Garnu
Pachaayera Laaj Ta K Farkanu

Parkha, Parkha, Parkha Na
Nagara, Nahataar, Nagara
Yeta Khojira, Uta Khojirachu
Tyo Maayaa Ko Artha

Laddai Paddai Bhadkidai Thiye
Daayaa, Baayaa
Tammarai Tira Dhalkiyecha
Mero Maayaa
Laddai Paddai Bhadkidai Thiye
Daayaa, Baayaa
Tammarai Tira Dhalkiyecha
Mero Maayaa
Chords
[Am7]Waari Khaaya[Fsus2]u, Paari Khaayau
[C]Aago Sa[G]lkiyo
[Am7]Rasaayo [Fsus2]Ra Saani Maya
[C]Tai Tira Pal[G]kiyo

[Am7]Parkha, Park[Fsus2]ha, Parkha Na
Nag[C]ara, Nahat[G]aar, Nagara
Yet[Am7]a Khojira, [Fsus2]Uta Khojirachu
Tyo[C] Maayaa Ko[G] Artha
[Am7]Parkha, Parkh[Fsus2]a, Parkha Na
Naga[C]ra, Nahat[G]aar, Nagara
Ye[Am7]ta Khojira, Ut[Fsus2]a Khojirachu
Tyo[C] Maayaa [G]Ko Artha

Verse I

[Am7]Timi Kina Fer[Fsus2]i Farki Farki
[C]Aayiraa, Sat[G]aairaa, Din Raata
[Am7]Timi Kina Fe[Fsus2]ri Pachi Pachi
Chaal[C]iraa[G] Paailaa

Ekchoti T[Am7]a Fasaayau, Hunn[Fsus2]a Arko Paali
Sojo So[C]jo Paaraa, B[G]oli Timro Jaali
Kaile Kaah[Am7]i Sochchu, J B[Fsus2]hayo K Ko Laagi
Huna Ta [C]K Sahi Ho, G[G]ayau Ni Sikaayi

Baaki Saba[Am7]i Yaad Ni Laija[Fsus2]au Baru
Sama[C]ya, Samaya K[G]ati Kharcha Bhayecha
H[Am7]isaab Ta Kha[Fsus2]i K Garnu
Pachaay[C]era Laaj Ta[G] K Farkanu
Yeah

[Am7]Parkha, Parkha, [Fsus2]Parkha Na
Nag[C]ara, Nahata[G]ar, Nagara
Ye[Am7]ta Khojira,[Fsus2] Uta Khojirachu
Ty[C]o Maayaa [G]Ko Artha

[Am7]Laddai Padd[Fsus2]ai Bhadkidai Thiye
[C]Daayaa, [G]Baayaa
[Am7]Tammarai [Fsus2]Tira Dhalkiyecha
[C]Mero [G]Maayaa
[Am7]Laddai P[Fsus2]addai Bhadkidai Thiye
[C]Daayaa, [G]Baayaa
[Am7]Tammarai [Fsus2]Tira Dhalkiyecha
[C]Mero M[G]aayaa

Verse 2

Najudhaau T[Am7]imi Aak[Fsus2]haa
Feri Naju[C]dhaau Aa[G]khaa
Nahera Ma[Am7]lai Tesar[Fsus2]i
Najudha[C]au Timi
Baani Timro Sabai Sabai Sabai Sabai
[Am7]Thaha Cha,
Dherai Ch[Fsus2]oti Pugi Sakyo
Timro Tyo [C]Tamaashaa
[G]Sataayera Ghari Ghari
[Am7]Fakaaune Aashaa
Faraay[Fsus2]era Feri Mann Dukhaaune
[C]Thaha C[G]ha Timi

Bishaal[Am7]u Shaanmp Jhai
Tit[Fsus2]o Sharaap Jhai
Bani[C] Saaraapne [G]Aayau Jiwan Maa
Att[Am7]i Kharaab Bhaisakyo
Sa[Fsus2]mhalna Nai
Hamro [C]Katha Ko Sakk[G]isakyo Paanaa

Ekchoti[Am7] Ta Fasaayau, Hu[Fsus2]nna Arko Paali
Sojo S[C]ojo Paaraa, B[G]oli Timro Jaali
Kaile Kaah[Am7]i Sochchu, J B[Fsus2]hayo K Ko Laagi
Huna Ta [C]K Sahi Ho, Gaya[G]u Ni Sikaayi

Baaki Saba[Am7]i Yaad Ni Laija[Fsus2]au Baru
Sama[C]ya, Samaya K[G]ati Kharcha Bhayecha
Hi[Am7]saab Ta Kh[Fsus2]ai K Garnu
Pachaay[C]era Laaj Ta[G] K Farkanu
Yeah
More Chords from Sushant KC

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com