Sunil Giri
Hamro Sambandha
Sunil Giri
Sunil Giri
  • 115 credits
  • 1 month ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
हाम्रो सम्बन्धलाई कुनै एउटा नाम देऊ
हाम्रो सम्बन्धलाई कुनै एउटा नाम देऊ
हाम्रो सम्बन्धलाई कुनै एउटा नाम देऊ
कोमल मुटुमा कहीँ कतै ठाउँ देऊ
हाम्रो सम्बन्धलाई कुनै एउटा नाम देऊ
कोमल मुटुमा कहीँ कतै ठाउँ देऊ

यो माया होइन कसैलाई देखाउन लाई
तिम्रो र मेरो कहानी लेखाउन लाई
यो माया होइन कसैलाई देखाउन लाई
तिम्रो र मेरो कहानी लेखाउन लाई
तिमी मै सुरु तिमी मै अन्त्य जीवन मेरो
हाम्रो सम्बन्धलाई कुनै एउटा नाम देऊ
हाम्रो सम्बन्धलाई कुनै एउटा नाम देऊ
कोमल मुटुमा कहीँ कतै ठाउँ देऊ

तिम्रो त्यो छाती सधैँ म निदाउन लाई
तिम्रो स्पर्श भोलि फेरी जगाउन लाई
तिम्रो त्यो छाती सधैँ म निदाउन लाई
तिम्रो स्पर्श भोलि फेरी जगाउन लाई
तिमी मै सुरु तिमी मै अन्त्य बिहान मेरो
हाम्रो सम्बन्धलाई कुनै एउटा नाम देऊ
हाम्रो सम्बन्धलाई कुनै एउटा नाम देऊ
कोमल मुटुमा कहीँ कतै ठाउँ देऊ
Chords
Chords Not Available Right Now

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Related Videos

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Recently Published
Get Connected
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Error
Whoops, looks like something went wrong.