ShreeGO
Khoj
ShreeGO
ShreeGO
  • 19 credits
  • 1 year ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
Nahera malaitesari
Maya basla hai besari
Bhulau bhanchhau aaja timi
Tara bhulaunu kasari maya?

Batash banera aayeu
Mathi aakash chhudai
Huri banera bholi
Tadha nagaidinu hai, Maya

Ho heri rahu jhai lagchha
Tara mana ta tadha bhagchha kina
Thaha thiyena malai maya yesto huncha hai
Timi aayepachhi po thaha bho
Anautho raichha maya
Shital hudo raichha chhaya
Ghaam layepachhi po thaha bho

Yo aakash, yo paatal
Yo dharti mathi ko badal
Aawaj lagai khojdai chhu timlai
Bhautariyeko yo mann
Yo juna ra tara antrikshya mathi
Paudina katai milan
Aba haar namani jadai chhu mathi
Aakash lai chiri, badal pari
Maya ko khoji, khai ko ho doshi
Eti mai simit, bhagya ma likhit maya

Nahera malai tesari
Maya basla hai besari
Bhulau bhanchhau aja timi
Tara bhulaunu kasari, Maya?

Batasha banera aayeu
Mathi aakasha chhudai
Huri banera bholi
Tadha nagaidinu hai, Maya?
Ho heri rahu jhai lagchha
Tara mann ta tadha bhagchha kina?
Chords
Chords Not Available Right Now

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com