Shashwot Khadka
Jiskidai Jiskaudai
Shashwot Khadka
Shashwot Khadka
  • 7 credits
  • 1 year ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
Jiskidai jiskaudai
Hami herana kaha pugeu
Samay le doryaudai
Sambandha yo jurai diyo
Kati khot ma ma holan
Kati kati timi ma pani
Apanayer ekanta ma
Tara sampanna chhau hami dui

Huri jasari aayeu
Maile thahai paina
Manai mann baani bane chhau
Mero maile chaalai paina
Tesaile aau maya
Haat samaau
Sahana sakdina ma
Tadha najaau
Yo bikat sansaar ma
Sabai le paudainan maya
Tara timi vaidiyeu mero
Jiskidai jiskaudai jiskaudai

Lukau tyo aakha haru
Aaja pareli najhimkyai hasau
Dhuki jane aaula haru
Samayi raat bitai dinchhau
Sapanai lagthyo maya
Herda herdai pai nai hale
Tara achamma ko hudo raichha
Jati dubyo dubidai jane

Huri jasari aayeu
Maile thahai payina
Manai mann bani bane chhau
Mero maile chalai paina
Tesaile aau maya
Haat samau
Sahana sakdina ma
Tadha najau
Yo bikat sansara ma
Sabai le paudaina maya
Tara timi vaidiyeu mero
Jiskidai jiskaudai jiskaudai

Nasha maayaa maa beglai Rahecha
Yo mann timi mai magna cha
Mero khusi, mero dukha
Samasya nai timi nai hau aba
[Tesaile aau maayaa
Haata samaau
Sahana sakdina ma
Taadhaa najaau]–2
Jiskidai jiskaudai jiskaudai
More Lyrics from Shashwot Khadka
Chords
J[D]iskidai jiskaudai
Haami he[G]rana kaaha p[A]ugyau
[D]Samaya le doryaaudai
Samb[G]andha yo juraa[A]i diyo
[D]Kati khot mann maa holaan
Kati [G]kati timi [A]maa pani
[D]Aparna ekaanta maa
Tara s[G]ampanna chau ha[A]mi dui
[Bm]Huri j[G]asari aayeu
[D]Maile thahai payina[A]
[Bm]Manai mana b[G]aani bane chau
Mero [D]maile chaalai payina[A]
Tesaile aa[Bm]u maaya[G]a
Haata samaa[D]u [A]
Sah[Bm]ana sakdi[G]na ma
Taadhaa najaa[D]u [A]
Yo b[Bm]ikat sansaara m[G]aa
Sab[D]ai le paudainan maaya[A]
Tara tim[Bm]i vaidiyeu mero [G]
[D]Jiskidai jiskaud[A]ai jiskaudai[D]
Music:
[D]Lukaau tyo aakha haru
Aaja p[G]areli najhi[A]mkyai haasau
[D]Dhuki jaane aaulaa haru
Samaa[G]yi raata bitaa[A]i dinchau
[D]Sapanai laagthyo maayaa
Herd[G]aa herdai payi n[A]ai haale
Tara a[D]chamma ko hudo raicha
Jat[G]i dubyo dubid[A]ai jane
[Bm]Huri ja[G]sari aayeu
[D]Maile thahai payina[A]
[Bm]Manai mana ba[G]ani bane chau
Mer[D]o maile chaalai payina[A]
Tesaile aa[Bm]u maaya[G]a
Haata samaa[D]u [A]
Sah[Bm]ana sakdi[G]na ma
Taadhaa najaa[D]u [A]
Yo b[Bm]ikat sansaara m[G]aa
Sab[D]ai le paudainan maaya [A]
Tara ti[Bm]mi vaidiyeu mero [G]
[D]Jiskidai jiskauda[A]i jiskauda[D]I [A]
[Em]Nasha m[F#m]aayaa maa beglai
[Bm]Rahecha
Y[Em]o mann ti[F#m]mi mai magna ch[Bm]a
Mero [G] khusi, mer[A]o dukha
Sarb[G]aswa nai timi nai hau[A] aba
Tesaile aa[Bm]u maaya[G]a
Haata sama[D]au [A]
Sah[Bm]ana sakdi[G]na ma
Taadhaa najaa[D]u [A]
Tesaile aa[Bm]u maayaa[G]
Haata sama[D]au [A]
Sah[Bm]ana sakdi[G]na ma
Taadhaa najaa[d]u [A]
[D]Jiskidai jiskaud[A]ai jiskauda [D]

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com