Satya Raj Acharya
Biranoni Aafnai Hunchha
Satya Raj Acharya
Satya Raj Acharya
  • 106 credits
  • 1 month ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
विरानो नि आफ्नै हुन्छ…२, मन परे पछि…४। 
आफ्नो पनि पराई हुन्छ, मन मारे पछि…५।

नजर राम्रो, जतासुकै राम्रै देखिन्छ।…२
आफु राम्रो, सबै ठाउँमा, आफ्नै भेटिन्छ।…२
नदीनाला बगर हुन्छन…२, मुहान सुके पछि…४।
दिलको सागर उजाडीन्छ, दिलै दुखेपछि…५।

यो दुनिया एकै हुन्थ्यो, मन सुद्ध भए।…२
सधैभरि शान्ती हुन्थ्यो, मनमा बुद्ध भए।…२
दिनपनि अध्यारै हुन्छ…२, घाम लुकेपछि…४।
सारा जीवन एक्लो हुन्छ, साथ छुटेपछि …५।
Chords
Chords Not Available Right Now
More Chords from Satya Raj Acharya

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com