Safal Hyozu
Maya Ko Sambandha
Safal Hyozu
Safal Hyozu
  • 6 credits
  • 1 year ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
Kina feri ma tehi galti
Dohoraudai chu
Samaya le garda
Timi lai panchaudai chu
Kina ma yesari
Timi lai samjhi rahanchu
Biteko samaye kina
Yaada gari rahanchuu

Prayaas yo mero
Safal bhayena
Afu lai nai bujhnai sakina

Taadhai basera maya sataula
Biteko samaya jhai
Timi lai birsaula
Yo maya ko sambandha
Bujhdainau timi le
Hudaina mai bata
Maya yo kaile
Sangai baachne ta
Kasam na khaau
Timi aauchau najeek
Ani polcha yo ghau
Yo maya ko sambandha
Bujhdainau timi le
Hudaina mai bata
Maya yo kaile

Music:

Kina feri timi
Farki aaudai chau
Sano sano kura ko
Yaad haru gardai chau
K thaha chaina timro mann
Maile dukhayeko thiye
Najik mero na aau timi
Taadhai nai basideu

Na hatara timi ekchin
Bujhne prayaas ta garideu
Taadhai basera maya sataula
Biteko samaya jhai
Timi lai birsaula
Yo maya ko sambandha
Bujhdainau timi le
Hudaina mai bata
Maya yo kaile
Sangai baachne ta
Kasam na khaau
Timi aauchau najeek
Ani polcha yo ghau
Yo maya ko sambandha
Bujhdainau timi le
Hudaina mai bata

Oooo hmmmm

Najik mero timi
Yesari na aau
Mero mutu lai
Garoo na banaau
Bujhne prayas garaa
Maayaa ko sambandha lai
Timro yaad haru le
Satayi rahancha malai
More Lyrics from Safal Hyozu
Chords
[D]Kina feri ma tehi galti
[A]Dohoraudai chu
[D]Samaya le garda
[A]Timi lai panchaudai chu
[D]Kina ma yesari
[A]Timi lai samjhi rahanchu
[D]Biteko samaye kina
[A]Yaada gari rahanchuu

[Bm]……Prayaas yo me[G]ro
[D]Safal bhayena
[A7]Afu lai nai bujhnai sakina

[D]Taadhai basera maya sataula
[F#m]Biteko samaya jhai
Timi lai birsaula
[Bm]Yo maya ko sambandha
Bujhdainau timi le
[G]Hudaina mai bata
Maya yo kaile
[D]Sangai baachne ta
Kasam na khaau
[F#m]Timi aauchau najeek
Ani polcha yo ghau
[Bm]Yo maya ko sambandha
Bujhdainau timi le
[G]Hudaina mai bata
Maya yo kaile

Music:

Verse 2

[D]Kina feri timi
[A]Farki aaudai chau
[D]Sano sano kura ko
[D]Yaad haru gardai chau
[D]K thaha chaina timro mann
[A]Maile dukhayeko thiye
[D]Najik mero na aau timi
[A]Taadhai nai basideu

[Bm]Na hatara timi ek[G]chin
Parkhi deu
[Bm]Bujhne prayaas ta [A7]garideu

[D]Taadhai basera maya sataula
[F#m]Biteko samaya jhai
Timi lai birsaula
Yo [Bm]maya ko sambandha
Bujhdainau timi le
[G]Hudaina mai bata
Maya yo kaile
[D]Sangai baachne ta
Kasam na khaau
Timi [F#m]aauchau najeek
Ani polcha yo ghau
Yo [Bm]maya ko sambandha
Bujhdainau timi le
[G]Hudaina mai bata
Maya yo ..

Oooo mhmmmm

Verse 3

Najik m[D]ero timi
Yesa[A]ri na aau
Mero [Bm]mutu lai
Garoo[G] na ba[A]naau
Bujhne [D]prayas garaa
Maayaa [A]ko sambandha lai
Timro [Bm]yaad haru le
Satayi r[G]ahanc[A]ha ma[D]lai

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Related Videos

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Recently Published
Get Connected
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com