Ram Krishna Dhakal
Aafno Bhagya
Ram Krishna Dhakal
Ram Krishna Dhakal
  • 163 credits
  • 2 years ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
(Aafno bhagya aafnai haatle 
Lekhna milne bhaye)x2
Lekhdine le ke lekhi diyo
Dekhna milne bhaye
Manche puja garthyo
Pal pal kina jiudai marthyo
Aafno bhagya aafnai haatle
Lekhna milne bhaye

Verse:1

(Thaha paudaina manche yaha
Kun ghumtima thakkar khancha)x2
(Pir na badha rahos bhani)x2
Mandir masjid kudi rakhcha
Kun din ke ke huncha bhanne
Herna milne bhaye
Dukha jati sukha sanga
Ferna milne bahye
Manche puja garthyo
Pal pal kina jiudai marthyo

Verse:2

(Ishwor eutai sabka hunchan
Hamrai bhagya thari thari)x2
(Kohilai dahina bhai dine)x2
Kohi lai ghat ghari gahri
Karma lekhda bidhatale
Metne kura chodya bhaye
Milan bichod haso rodan
Sangai jodya bhaye
Manche puja garthyo
Pal pal kina jiudai marthyo
Chords
Chords Not Available Right Now

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com