Ram Chandra Kafle
Bidesiye
Ram Chandra Kafle
Ram Chandra Kafle
  • 77 credits
  • 1 year ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
(Bidesiye ramai ramai 
Pathaye sara kamai)x2
Pari usaiko bharma
(Farki aauda rainache u gharma)x2
Bidesiye ramai ramai
Pathaye sara kamai
Pari usaiko bharma
(Farki aauda rainache u gharma)x2
Bidesiye ramai ramai

Verse:1

(Ke ho ra jabo tin barsha
Tasbir herdai din katcha
Bhanne tyo meri sanile
Chatakai chodi gaiche)x2
Bagaye maile pasina
Khanyayi usle asina
Farkera aauda ghar desh
U chahi parayi bhai che
(Pir nalinu dhukka hunu
Nibhau chu patni dharma)x2
Pare ma uskai bharma
(Farki aauda rainache u gharma)x2

Verse:2

(Bhanthi phone ma din raat
Garirachu timilai yaad
Basauchu sadhai najarma
Lilami bhaiche bazarma)x2
Jharera aanshu pardeshma
Khiyaye haad ghotera
Maile sangale rupiya
U chahi biki che hajarma
(Bidesiye ramai ramai
Pathaye sara kamai)x2
Pari usaiko bharma
(Farki aauda rainache u gharma)x2
Chords
Chords Not Available Right Now
More Chords from Ram Chandra Kafle

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com