Purna Rai
Laya
Purna Rai
Purna Rai
  • 7 credits
  • 4 months ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
Timraa aakhaa haru le
Malai nai khoje jhai laagcha
Timraa ootha haru le
Malai nai rojhe jhai laagcha

Timraa haasila muhaar sabai
Birsine bhaye
Meraa yaada haru maa
Mai maatrai rahulaa
Chords
Timraa aak[Amaj7]haa haru le
Malai nai khoje jhai [Dmaj7]laagcha
Timraa oot[Amaj7]ha haru le
Malai nai rojhe jhai[Dmaj7] laagcha

Timraa haa[Amaj7]sila muhaar sabai
Birsine b[Dmaj7]haye
Meraa yaad[Amaj7]a haru maa
Mai maatrai rah[Dmaj7]ulaa

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com