Prabin Bedwal
Jiuda Devata (Jiunda Dewata)
Prabin Bedwal
Prabin Bedwal
  • 11 credits
  • 4 months ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
Shaun bhadau Bhana
Kasko aashu runchhau timi
Chot linchau ani
(Chhiya chhiya hunchhau timi)-2
Shaun bhadau Bhana

Kahile mera aankha pani
Vijayera runu
(Kahile mera aankha pani)-2
Vijayera runu
Kalo badal pakhale jhai
Sabai dhukkha dunu
Sabai bhanchhan yaha
Sabko dhukha sunchhau timi
Dhukha sunchhau timi
Shaun bhadau Bhana

Mutu bhitra handa usle
Pareka ye chhot
(Mutu bhitra handa usle)-2
Pareka ye chhot
Chamchhu yaha eklai basi yaha
Kaslai dinyu khot
Bhanchhan sadhai dukhi manchhe
(Matra chunchhau timi)-2
Shaun bhadau Bhana
(Kasari tyo kalo badal)-2
Fatiyo yo maan
Katti chhotma thiyo aashu
Katti royeu bhana
Dhukhne gau mathi malam
(Bani chhunchau timi)-2
Shaun bhadau Bhana
Chords
Chords Not Available Right Now

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com