Pariwartan Band
Bimaan
Pariwartan Band
Pariwartan Band
  • 7 credits
  • 2 years ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
Afailai niyali herey, bhidma tolai hidey, 
Mah timrai samjhana ma
Betholiney mutu mero,
Timrai nyano abash ma
Angalinu khojnchu ma
Hatkela timro thamna khojchu,
Timlai samu pauna khojchu mah tara feri

(Chorus).....
Badal sari, aaksh ma sulkii, uddi raheko
Biman herdai
Timlai samjhii, sabdha kori , kuri rahey ma

(Verse-2)
Kura kani apura sadhai,
Tara timrai mitho awaj ma ,
Nidauna khojchu ma
Nahola samu ek arka sadhai,
Jaha chodyau tyehi
Kurdai mah, timrai asha ma
Hajarau prashna mann ma auchan,
Ma bahek aru koi pauchau ki, tara ferii...

(Chorus)
Sagar sari, maya ma dubi, tairi raheko
Jahaj herdai
Timlai samjhi, sabdha kori,
Kuri rahey ma

(Bridge).
Timro ra mero kahani aja kina
Duripan ko udharan bhayo
Tadha, para, sabdha matra hudo raichan
Jaba mutu ley ek arka lai chinyo

Ayau timi sansarai chhodi
Pheri mero yo mann ma
More Lyrics from Pariwartan Band
Chords
Chords Not Available Right Now

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com