Niva Dangol
Sachika Cheena
Niva Dangol
Niva Dangol
  • 1 credits
  • 8 months ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
(Sachika cheena,
Sapa hinaa
Masa masa, laali tayaa)-2

(Jovan jhaayaa wayaa la then)-2
Nhyaakan swo saa
Machhaa se chon
Sachika cheena,
Sapa hinaa
Masa masa, laali tayaa


(La jakka kaa woni ta na jita
Samaa yaye maa then jui)-2
Sunaa swoya chona la dhakaa ..
(Palaa he chui masa then jui)-2
Sachika cheena,
Sapa hinaa
Masa masa, laali tayaa


(Jhyaala pine jakka jigu mikhaa
Sunaa satu then jita)-2
Athe yaa laa, thathhe yaa laa
(Thaakula sapahe nuga jita)-2

Sachika cheena,
Sapa hinaa
Masa masa, laali tayaa ] – 2

(Jovan jhaayaa wayaa la then)-2
Nhyaakan swo saa
Machhaa se chon
Sachika cheena,
Sapa hinaa
Masa masa, laali …. tayaa
Chords
Chords Not Available Right Now

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Related Videos

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Recently Published
Get Connected
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com