Kta Haru
Timro Saath
Kta Haru
Kta Haru
  • 3 credits
  • 2 months ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
तिम्रा मनका कुरा म लाई  सुनाउन
नजिक आउ मायालु बनाउन

म लाइ तिम्रो साथ चाहियो
अंगालोको न्यानो ताप चाहियो

बाटो अध्यारो तर तिमि टहकिन छेउ
हासेर बोल्दा तारा झैँ टहकिन छेउ

म लाई तिम्रो साथ चाहियो
अंगालोको न्यानो ताप चाहियो

तिम्रा हातले कोरिदेउ एउटा चित्र
आभा बनि बसिदेउ मन भित्र

म लाइ तिम्रो साथ चाहियो
अंगालोको न्यानो ताप चाहियो

म लाइ तिम्रो साथ चाहियो
More Lyrics from Kta Haru
Chords
Chords Not Available Right Now
More Chords from Kta Haru

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com