Chakra Bam
Najar Lagali (Oye Kajal)
Chakra Bam
Chakra Bam
  • 7 credits
  • 3 weeks ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
ओए काजल... ओए काजल...
नजर लागनि होइ नजर लागलि
नजर लागनि दुनिया भैगो पागल
ओए काजल...
ओए काजल आखि लगाइदे गाजल...३

हिल वाला जुत्ति नला ओए काजल
लाल वालि कुर्ति नला ओए काजल
दुनियालाइ मुन्नि प्यारि ओए काजल
मलाइ तेरि चुन्नि यारि ओए काजल
ओए काजल...
ओए काजल आखि लगाइदे गाजल...३

घुगुरु बजा पायल बजा ओए काजल
हल्का सजा हल्का लजा ओए काजल
साइ उसि अप्सरा जसि ओए काजल
के गर्छै पाउडर घसि ओए काजल
ओए काजल...
ओए काजल आखि लगाइदे गाजल...३

नौतुनाको रेलगाढिमा ओए काजल
सङ्गै चडि चिलगाढिमा ओए काजल
घुमाउलो नैनिताल सम्म ओए काजल
कुमाउ देखि गडवाल सम्म ओए काजल
ओए काजल...
ओए काजल आखि लगाइदे गाजल...२

नजर लागनि होइ नजर लागलि
नजर लागनि दुनिया भैगो पागल
ओए काजल...
ओए काजल आखि लगाइदे गाजल...३
Chords
Chords Not Available Right Now

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com