Bikram Baral
Sayau Dada Katdai
Bikram Baral
Bikram Baral
  • 7 credits
  • 3 years ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
सयौं डाँडा काट्दै आएँ
सयौं खोला तर्दै आएँ
सयौं घुम्ती फिर्दै फिर्दै
अनेक बाधा चिर्दै चिर्दै आएँ
यहाँसम्म आइपुग्दानी मैले
जितेरनी हारै पाएँ
जितेरनी हारै पाएँ ......


आँसु छैन कतै यहाँ हाँसो पनि देखिन
मनको पिडा बिसाउने चौतारीनी भेटीन
दुःख पीडा मनमै लुकाई आएँ..
ओठमा हाँसो देखाउदै आएँ..
यहाँसम्म आइपुग्दानी मैले
जितेरनी हारै पाएँ...
जितेरनी हारै पाएँ


देख्दा सबै सुखी देख्छु खुसी कोही देखिन
बनावटी माया मात्रै साँचो माया भेटिन
परदेश रोज्दै खुसी खोज्दै आएँ
आँखा भरी सपना सजाइ आएँ
सयौं डाँडा काट्दै आएँ
सयौं खोला तर्दै आएँ
सयौं घुम्ती फिर्दै फिर्दै
अनेक बाधा चिर्दै चिर्दै आएँ
यहाँसम्म आइपुग्दानी मैले
जितेरनी हारै पाएँ
जितेरनी हारै पाएँ.........
Chords
Chords Not Available Right Now
More Chords from Bikram Baral

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com