Swoopna Suman
Raat Ko Maya
Swoopna Suman
Swoopna Suman
  • 99 credits
  • 2 years ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
Shringaar le sajaayera
Kalkalaudo joban lai
Jhalmalaudo bhesa le
Dhaaki mann ko daag lai
Gaajalu le chopera,
Talpalaudo aashu lai
Hmm gaajalu le chopera,
Talpalaudo aashu lai
Mann jaleko tito baasnaa
Haaso le dabaaudai

Sunsaan raat ko andheri galli maa
Kuri rahechin tyo raat ko maya lai
Kohi ta aaune cha,
Kinera laana lai
Unko maaya tyo raat vari lai

Laali poti ooth maa
Khaali khaali goji maa
Kaapiyeko haat raakhi
Maayaalu ko khoji maa
Dina aaulaa ek din
Shiraana jhukaaune
Mana vari kayaun yestai
Jhuto aashaa bokera
Sapana haru sabai adhuro
Dhuwaa mai uudhaayera

Sunsaan raat ko andheri galli maa
Kuri rahechin tyo raat ko maya lai
Kohi ta aaune cha,
Kinera laana lai
Unko maaya tyo raat vari lai

Chiso raat haru maa,
Jaagi bityo jiwana
Tara aayena kahile tyo
Sunaulo bihaana
Aaja feri aafnai
Bhagya lai nai khosera
Muskaan boki feri
Shringaar le sajiyera

Sunsaan raat ko andheri galli maa
Kuri rahechin tyo raat ko maya lai
Kohi ta aaune cha,
Kinera laana lai
Unko maaya tyo raat vari lai
Chords
Shrin[E]gaar le saja[C#m]ayera
[A]Kalkalaudo j[E]oban lai
[E]Jhalmalaudo bh[C#m]esa le
[A]Dhaaki mann ko [E]daag lai
[E]Gaajalu le ch[C#m]opera,
[B]Talpalaudo a[E]ashu lai
[E]gaajalu le chh[C#m]opera,
[B]Talpalaudo [E]aashu lai
[E]Mann jaleko ti[C#m]to baas[A]naa
Haaso le da[E]baaudai

Sunsaan r[F#m]aat ko andher[E]i galli m[B]aa
Kuri ra[A]hechin tyo ra[Am]at ko maya l[E]ai
Kohi t[F#m]a aaune [B]cha,
Kinera l[E]aana l[B]ai
Unko [A]maaya tyo r[Am]aat vari [E]lai

[E]Laali poti o[C#m]oth maa
[E]Khaali khaali go[C#m]ji maa
[A]Kaapiyeko haat raakhi
[B]Maayaalu ko k[E]hoji maa
[E]Dina aaulaa e[C#m]k din
[E]Shiraana jhu[C#m]kaaune
[A]Mana vari kayaun yestai
[B]Jhuto aashaa b[E]okera
Sap[E]ana haru sa[G#m]bai adhur[A]o
Dhuwaa mai ud[E]ayera

Sunsaan r[F#m]aat k[B]o andheri[E] galli [B]maa
Kuri ra[A]hechin tyo r[Am]aat ko maya [E]lai
Kohi ta a[F#m]aune c[B]hha,
Kinera []Elaana l[B]ai
Unko [A]maaya tyo r[Am]aat vari l[E]ai

Chi[E]so raat haru maa,
Jaa[E]gi bityo jiwana
Tara [E]aayena kahile tyo
Su[E]naulo bihaana
Aaja f[F#m]eri aafnai
Bhagya l[E]ai nai khosera
Musk[F#m]aan boki feri
Shr[B]ingaar le sajiyera

Sunsaan r[F#m]aat k[B]o andheri[E] galli [B]maa
Kuri ra[A]hechin tyo r[Am]aat ko maya [E]lai
Kohi ta a[F#m]aune c[B]hha,
Kinera []Elaana l[B]ai
Unko [A]maaya tyo r[Am]aat vari l[E]ai

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com