Sugam Pokharel
Kasam Kasam
Sugam Pokharel
Sugam Pokharel
  • 135 credits
  • 6 months ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
कसम कसम कसम
कसम कसम कसम हो कसम
कसम कसम तिम्रो मायाको कसम
तिमिलाइ दिने माया कहिले हुनेछैन कम
कसम कसम तिम्रो मायाको कसम
तिमिलाइ दिने माया कहिले हुनेछैन कम
तिम्रो नाम भन्दा अरु लेख्न
मुटुमा खाली पाना छैन
तिम्रो मन भन्दा अन्त जान
मेरो कुनै ठेगाना छैन
तिमी मात्रै देख्छु
आँखा खोलेनी चिम्लेनि
यस्तै आवास गर्दिनौ र
आजभोलि तिम्लेनि
कसम कसम तिम्रो मायाको कसम
तिमिलाइ दिने माया कहिले हुनेछैन कम
कसम कसम तिम्रो मायाको कसम
तिमिलाइ दिने माया कहिले हुनेछैन कम

कुनै कुरा हुनेछैन मैले तिमीलाई लुकाउने
कुनै दिन आउँदैन तिम्रो मन दुखाउन
कुनै कुरा हुनेछैन मैले तिमीलाई लुकाउने
कुनै दिन आउँदैन तिम्रो मन दुखाउन
तिमी मात्रै बसेकी छौ दिलको दायाँबायाँ
दुनियालाई भुलाई दिने तिम्रो मिठो माया
कसम कसम तिम्रो मायाको कसम
तिमिलाइ दिने माया कहिले हुनेछैन कम
कसम कसम तिम्रो मायाको कसम
तिमिलाइ दिने माया कहिले हुनेछैन कम
Chords
Chords Not Available Right Now

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com