Sajjan Raj Vaidya
Hataarindai, Bataasindai
Sajjan Raj Vaidya
Sajjan Raj Vaidya
  • 78 credits
  • 5 years ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
Kata Kata Chau Kun Rup Maa,
Kun Soch Maa, Haraaundai;
Kun Geeta Ko, Kun Bol Maa,
Aafai Lai, Pahilyaundai.
Parkhi Basechu, Ma Bokera,
Yo Maya Mero, Dina Timilai:
Aaunu Ma Kahan, Maya Timi,
Hataarindai Bataasindai.
Hooooooooooooo

Timro Ra Mero, Hamro Katha Ko,
Shirsak Dhairya Banisakecha;
Timilai Nadekhi, Timro Anuhaar,
Ankhaa Maa Mero Basisakecha Maya.


Shishir Ko Angaara Le
Bhaakhecha Timro Aagaman,
Yei Maya Ma Nisaasine
Kasto Hamro Yo Paagalpan?
Kata Kata Chau Kun Rup Maa,
Kun Soch Maa, Haraaundai;
Kun Geeta Ko, Kun Bol Maa,
Aafai Lai, Pahilyaundai.
Parkhi Basechu, Ma Bokera,
Yo Maya Mero, Dina Timilai:
Aaunu Ma Kahan, Maya Timi,
Hataarindai Bataasindai.
Chords
K[G]ata Kata Chau Kun R[Em]up Maa,
Kun [Cadd9]Soch Maa, Har[G]aaunda[D]i;
Kun[G] Geeta Ko, Kun B[Em]ol Maa,
Aa[Cadd9]fai Lai, Pahil[G]yaund[D]ai.
P[Em]arkhi Basechu, Ma B[G]okera,
Yo [Cadd9]Maya Mero, Di[G]na Timilai: [D]
A[Em]aunu Ma Kahan, May[G]a Timi,
Ha[Cadd9]taarindai Bat[G]aasind[D]ai.
H[G]ooo[Em]ooooo[Cadd9]ooooo [G] [D]
T[Em]imro Ra Mero, H[G]amro Katha Ko,
S[Cadd9]hirsak Dhairya Bani[G]sakech[D]a;
T[Em]imilai Nadekhi, Tim[C]ro Anuh[D]aar,
A[C]nkhaa Maa Mero Basis[G]akec[D]ha Ma[G]ya.
MUSIC:
S[G]hishir Ko A[Em]ngaara Le
Bha[Cadd9]akhecha Timro Aa[D]gaman,
Ye[G]i Maya Ma Ni[Em]saasine
Kast[Cadd9]o Hamro Yo P[D]aagalpan?
K[G]ata Kata Chau Kun R[Em]up Maa,
Kun [Cadd9]Soch Maa, Hara[G]aundai[D];
Kun[G] Geeta Ko, Kun Bo[Em]l Maa,
Aaf[Cadd9]ai Lai, Pahil[G]yaund[D]ai.
P[Em]arkhi Basechu, Ma B[G]okera,
Yo M[Cadd9]aya Mero, Di[G]na Timilai: [D]
A[Em]aunu Ma Kahan, May[G]a Timi,
Ha[Cadd9]taarindai Bat[G]aasind[D]ai.

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com