Sabin Karki Beest
Sapana Haru Ferdai
Sabin Karki Beest
Sabin Karki Beest
  • 25 credits
  • 8 months ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us [email protected]

Lyrics
ऐना भित्रको चित्रलाई हेर्दै छु,
कोरी सकेको कागजमा केर्दैछु,
बिपना अझै उस्तै छ मेरो,
सपनाहरु अलि अलि फेर्दै छु ।

ऐना भित्रको चित्रलाई हेर्दै छु,
कोरी सकेको कागजमा केर्दैछु,
बिपना अझै उस्तै छ मेरो,
सपनाहरु अलि अलि फेर्दै छु ।

सपनाहरु फेर्दै...
कल्पनामै हराउँदै
सपनाहरु फेर्दै...
बिपना अझै उस्तै

बाटो बिराएनी फेरि खोज्नु है,
मुटु टुटे पनि फेरि जोड्नु है,
खुसी नभएनी रमाउनु है,
चित्त दुःखे पनि नरिसाउनु है...

है..., है..., है..., है...

ऐना भित्रको चित्रलाई हेर्दै छु,
कोरी सकेको कागजमा केर्दैछु,
बिपना अझै उस्तै छ मेरो,
सपनाहरु अलि अलि फेर्दै छु ।

ऐना भित्रको चित्रलाई हेर्दै छु,
कोरी सकेको कागजमा केर्दैछु,
बिपना अझै उस्तै छ मेरो,
सपनाहरु अलि अलि फेर्दै छु ।

सपनाहरु अलि अलि फेर्दै छु
सपना हरु अलि अलि फेर्दै....
Chords
Chords Not Available Right Now
More Chords from Sabin Karki Beest

Ad Placement

Place your ad here. Contact us [email protected]

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us [email protected]

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us [email protected]