Rohit John Chettri
Sannani
Rohit John Chettri
Rohit John Chettri
  • 44 credits
  • 3 years ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
(Sannani rato kurta lagayera beshi jharda
Tei kurta sari sari palo gauko kholo tarda)x2
Siringai hune nakkale joban ramro
Jiring Jai hune chanchale yoban ramro
Sannani rato kurta lagayera beshi jharda

Verse:1

(Adhar ko haso ujyalo batti
Ekchin hasna lai ke ko aapati)x2
Maskera herda mutu chudi lane
Ek phera bolda bhutukkai parne
Tyo pari rodhi ghar ma
Ghintang ghintang madal bajda
Yo jyan lai lathai paryo
Kammar hallai hallai nachda
Siringai hune nakkale joban ramro
Jiring Jai hune chanchale yoban ramro
Sannani rato kurta lagayera beshi jharda

Verse:2

(Makhamali choli shirma shirbandi
Ek chin hernalai ke ko pabandi)x2
Lobhi yo man kaha kaha duli hidne
Laaj le bhagda khutrukai parne
Gaun ghar ko ratyauli ma
Samala ra jhyaure bajda
Yo jyanle hatte halyo
Fariya sarkai sarkai nachda
Siringai hune nakkale joban ramro
Jiring Jai hune chanchale yoban ramro
Sannai rato kurta lagayera beshi jharda
Tei kurta sari sari palo gauko kholo tarda)x2
(Siringai hune nakkale joban ramro
Jiring Jai hune chanchale yoban ramro
Sannani rato kurta lagayera beshi jharda)x4
Jiring Jai hune chanchale
Chords
Chords Not Available Right Now

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com