Rajesh Payal Rai, Ram Krishna Dhakal
Jaga Lamka Chamka
Rajesh Payal Rai
Rajesh Payal Rai
  • 308 credits
  • 6 months ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
Jaga lamka chamka he nau jawan ho
Afnai dhanga le naya ranga le
Desh singharna yo..

Jaga lamka chamka he
nau jawan ho (Naujawan ho)
Afnai dhanga le naya ranga le
Desh singharna yo
Jaga lamka chamka he nau jawan ho..

(Kadha ma kadh jodi
bighna ko pahad fodi)-2
(Rakta pasina bagai
tana mana dhana lagai)-2

Nirmad ko bela cha hai yo
(Cha hai yo)
Afnai dhanga le naya ranga le
desh singharna yo

Jaga lamka chamka he
nau jawan ho (Naujawan ho)
Afnai dhanga le naya ranga le
desh singharna yo
Jaga lamka chamka he nau jawan ho..

(Gham pani navani
aadhi badhi nagani)-2
(Dilai dekhi jamjamai
sneha ko dhara bagai)-2

Karma lai dharma mani ho
(Mani ho)
Afnai dhanga le naya ranga le
desh singharna yo

Jaga lamka chamka he
nau jawan ho (Naujawan ho)
Afnai dhanga le naya ranga le
desh singharna yo
Jaga lamka chamka he nau jawan ho..
Chords
Chords Not Available Right Now

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com