Pramod Kharel
Ruwaune Hajar
Pramod Kharel
Pramod Kharel
  • 348 credits
  • 2 months ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us [email protected]

Lyrics
(Ruwaune haru hajarau bhaye
Hasaune eutai chhaina
Mero bhagyama khushi bhane
Ek thauma pani chhaina)-2
Nabolne dunga puji
Baru paraile yo man bujhi
Tara bhujena aafnaile
Tukreko mutu kasari siune
(Tadpaima bachnele)-2

(Daibako pani bishwash rahena
Timro ta ke kura bho
Mutuma rakhi maya gareko
Tehi mutu ropne chhura bho)-2
Mayama bishwash michera
Bachya chhu mutu thichera
Tara bhujena aafnaile
Tukreko mutu kasari siune
(Tadpaima bachnele)-2

(Timrai karanle bhaulha ho bhane
Sabai bata ma sosit bani
Ma bhane sansaraiko ek pagal
Premi bhane gosit bani)-2
Timrai karanle rogi bhaye
Ritaideyeu jogi bhai
Tara timilai paina
Maile ta bhulna chahekai huh
Tara aatmale bhulena
Aatmale bhulena
Chords
Chords Not Available Right Now
More Chords from Pramod Kharel

Ad Placement

Place your ad here. Contact us [email protected]

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us [email protected]

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us [email protected]