Pramod Kharel
Bhagya Ma Khot Chha
Pramod Kharel
Pramod Kharel
  • 356 credits
  • 9 months ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us [email protected]

Lyrics
(Yo Bhagyama Khot Chha
Yo Mutuma Chot Chha)-2
Mero Pidama Timi Hasnu...
Mero Rodhan Suner Nachnu...
Yo Bhagyama Khot Chha
Yo Mutuma Chot Chha

(Panima Aago Balna Khoje
Mayama Jayanai Phalna Khoje
Timi Huda
Aaphant Pani Tada Bane
Dekhanele Pani Pagal Bhane
Maile Ruda)-2

Mero Naam Liyera Thuki Dinu
Malai Katai Dekhe Luki Dinu
Yo Bhagyama Khot Chha
Yo Mutuma Chot Chha

(Mandir Pasda Mageko Thiye
Deuta lai sacheko thiye
Chhutnu Rahe Chha
Byarthai Mutuma Naam Lekhe
Mitha Mitha Sapna Dekhe
Tutnu Rahe Chha )-2
Mero Naam ma shok manai Dinu
Mera tasbir haru jalai Dinu
Yo Bhagyama Khot Chha
Yo Mutuma Chot Chha
Chords
Chords Not Available Right Now
More Chords from Pramod Kharel

Ad Placement

Place your ad here. Contact us [email protected]

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us [email protected]

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us [email protected]