Pramod Kharel
Yo Manle Rojyo TImilai
Pramod Kharel
Pramod Kharel
  • 399 credits
  • 6 years ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
Intro:

Yo Maanle Rojyo Timilai Bhana Maya Ke Garu
Banchunjela Dekhu Timilai Mare Sangai Maru
Timro Rupako Dashi Bhaye Timro Rupako Pyasi Bhaye
Bera Angaloma Baru Bera Angaloma Baru Bera Angaloma Baru

Verse:1

Chhati Chiri Dekhauki Yo Maanma Timinai Chhau
Shikhara Chadhi Karau Ki Batasa Bhai Chhoi Dinchhau Ki
Bhagyama Ke Lekhya Chha Bholi Kasle Ke Dekhya Chha
Bera Angaloma Baru Bera Angaloma Baru Bera Angaloma Baru

Verse:2

Anamola Timro Rupama Mohani Chharra Chharuki
Dui Paila Duri Garo Bho Kaliji Chheu Tasun Ki
Dui Dinko Jiwana Ho Ni Marera Ke Chha Lani
Bera Angaloma Baru Bera Angaloma Baru Bera Angaloma Baru
Chords
Chords Not Available Right Now
More Chords from Pramod Kharel

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com