Nishan Bhattarai
Prem Sansar
Nishan Bhattarai
Nishan Bhattarai
  • 24 credits
  • 11 months ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
(Prem binako shristhi 
Sambhab kaha cha)-2
Aafnai mutu chami hera
Jawaf tyaha cha
Satya ta satya huncha
Chahe gara aswikar
Tesaile ta yo sansar ho
(Prem sansar)-4

(Kunai muleya ma prem
Tulana hudaina
Kunai bastu jhai prem
Khelauna hudaina) 2
Prapti sangai samarpan ra
Tyaag huncha premma nai
Tyo satya swikar gardaina
Jo tyo huncha brama ma
Satya ta satya huncha
Chahe gara aswikar
Tesaile ta yo sansar ho
(Prem sansar)-4

(Mana sanga man jodna
Premle nai janeko chha
Duniyko var pani ta
Premle nai dhaneko chha)-2
Attama sanga aatma jodne
Pool ho prem nai
Yo bishwash sabai sakchi rakhne
Kabul ho prem nai
Satya ta satya huncha
Chahe gara aswikar
Tesaile ta yo sansar ho
(Prem sansar)-4
Chords
Chords Not Available Right Now
More Chords from Nishan Bhattarai

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com