Nepathya
Aina Jhyal Ko Putali
Nepathya
Nepathya
  • 63 credits
  • 1 year ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
ऐना झ्यालको पुतलिलाइ उड्ने बाटो छैन
ऐना झ्यालको पुतलिलाइ उड्ने बाटो छैन
भूल पार्यो हो
भूल पार्यो उज्यालाले
अन्ध्याराले होइन
ऐना झ्यालको पुतलिलाइ उड्ने बाटो छैन

पुतलिलाइ लघारेर, पुतली नै उड्यो
पुतलिलाइ लघारेर, पुतली नै उड्यो
कठै आफ्नो हो हो हो
पिरतिको सुतली नै चुड्यो
ऐना झ्यालको पुतलिलाइ उड्ने बाटो छैन

यो रमिता हेर्नू भन्दा ऐना झ्यालमा बसि
यो रमिता हेर्नू भन्दा ऐना झ्यालमा बसि
बिलाइ जानू, हो हो हो
साथी बरु बाहिर आफू खुसी

ऐना झ्यालको पुतलिलाइ उड्ने बाटो छैन
ऐना झ्यालको पुतलिलाइ उड्ने बाटो छैन
Chords
A[E]inaa jhyal ko p[G#m]utali laai
U[F#m]dne bato ch[E]haina
A[E]inaa jhyal ko [G#m]putali laai
U[F#m]dne bato chh[E]aina
B[G#m]hula p[E]aaryo ho…
B[G#m]hula p[E]aaryo[D] ujyala ley
A[D]dhyarole hain[E]a
A[E]inaa jhyal ko [G#m]putali laai
U[F#m]dne bato chh[E]haina
P[E]utali laai laghar[F#m]era
P[D]utali nai udy[E]o
P[E]utali laai lagha[F#m]rera
P[D]utali nai ud[E]yo
Kathai a[G#m]afno…..
ho ho [E]ho….
P[D]irati ko sutali nai c[E]hudyo
A[E]inaa jhyal ko [G#m]putali laai
U[F#m]dne bato chh[E]aina
Y[E]o ramita hernu b[F#m]handa
A[D]inaa jhyal maa[E] basi
Y[E]o ramita hernu b[F#m]handa
A[D]inaa jhyal maa[E] basi
Bilai ja[G#m]nu…..
Ho ho [E]ho….
J[D]aati baru bahira aafu k[E]husi

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com