Melina Rai, Sagar Ale Magar
Khumbu Pasang Lhamu
Melina Rai
Melina Rai
  • 421 credits
  • 3 years ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
(Sagarmatha, Tenzing Ani Pasang Lhamu Hamro
Salla Dhupi Laliguransh hera kati ramro)-2
Farak jati farak bhasha sanskriti ko dhani
Tesaimathi prakriti ko yesaima chha khani
(Khumbu pasanglhamu hamro gaurav hamro shan)-2

(Ek number pradesh solukhumbu jilla
Hamro gaupalika hajur paryatakko killa)-2
Pachai ota woda mili baneko palika
Khumjung namche, nachipang lukla ra kharikhola
(Khumbu pasanglhamu hamro gaurav hamro shan)-2

(Dudhakoshi nadi ani Imja Gokyo Tala
Yehi nai chha khumbu Icefall uchha himal)-2
Danfe munal kasturi ra panda chauri gai
Ramaune himal herdai Tengboche gumba gai
(Khumbu pasanglhamu hamro gaurav hamro shan)-2

(Madalu, dhol, tungna, damfu, jhyamta khaijadi ma
Gunjaudai shantiko sandesh sara sansara ma)-2
Sakela, selo, hunra, syafro nachne yehi thau
Sanskritiko dhani hamro kharikhola gau
(Khumbu pasanglhamu hamro gaurav hamro shan)-2

(Hawaijahaj ma ramaudai lukla bajar jharne
Mitho muskan satkar sanga sablai swagat garne)-2
Gumba ma gai chaitya ma gai Dhaja farfaraune
Ekanta yo nachipang sable man paraune
(Khumbu pasanglhamu hamro gaurav hamro shan)-2
Chords
Chords Not Available Right Now

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com