1974 AD
Mutu Bhari Bhari
1974 AD
1974 AD
  • 53 credits
  • 2 years ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
Mutu bhari bhari sametine chha,
Sabai ko maya; prerna haru
Hridaya bhari bhari gunji rahane chha,
Srijana ko; dhoon haru
Chhati bhari bhari mero ataune chha,
Sabai ko yaad haru
Dina maile ke po saken,
Pauna bhane dherai payen saath haru
Aafnai bane ye sara sansar haru

Saathi bhai haru le layeko gun haru sangai
Maile srijana gareko yo jod haru satdai
Sablai maya garne kasam khayen
Sablai mitho sandesh chhadne bachha maile garen
Mutu bhari bhari sametine chha,
Sabai ko maya; prerna haru
Hridaya bhari bhari gunji rahane chha,
Srijana ko; dhoon haru

Uni haru ko aantar aatma ma nai sandhai
Duldai ramdai aaljhi rairahane sandhai
Sablai aafno bhanne kasam malie kahyen
Sablai maya garbe baachha maile garen
Mutu bhari bhari sametine chha,
Sabai ko maya; prerna haru
Hridaya bhari bhari gunji rahane chha,
Srijana ko; dhoon haru
Chhati bhari bhari mero ataune chha,
Sabai ko yaad haru
Dina maile ke po saken,
Pauna bhane dherai payen saath haru
Aafnai bane ye sara sansar haru - 2
Rara..ra..
Chords
Mutu b[C]hari bhari same[F]tine cha
Sabaiko m[C]aya preranaharu
Hridaya bhari bhari Gunji rah[F]anecha
Srijana [C]ka dhun haru
C[C]hati bahri bhari mero
[Bb] Ataaunecha s[F]abaiko yaad[C]haru
[C]Dina maile k po saken
[Bb] Puauna bhane dhe[F]rai nai paayen [C]saath haru
[Bb] Aaphno bane [F]saara san[C]saar haru

[Am]Saathi bhaiharule laayeko [Em]gunharu sangai
[Am]maile srijana gareko mitho [Em]dhunharu saatdai
[Bb]Sablai maya garne kasa[C]m maile khaayen
[Bb]Sablai mitho sandesh char[C]ne baacha maile garen

[Am]Uniharuko antar aatma [Em]le sandhai
[Am]Duldai ramdai alghi raha[Em]ne sandhai
[Bb]Sablai aaphno bhanne kas[C]am maile khaayen
[Bb]Sablai maya garne baach[C]a maile garen

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com