Timi Lai Herne by Devika Bandana

Description

Singers Devika Bandana
Genre Pop
Language Nepali
Availability Video, Lyrics, MP3
Album Not Applicable
Lyrics Not Applicable
Composer Not Applicable
Music Not Applicable
Arranger Not Applicable
Artiste Not Applicable
VFX Not Applicable
Colorist Not Applicable
Cinematography Not Applicable
Editor Not Applicable
Producer Not Applicable
Director Not Applicable

Lyrics

(Timi lai herne yi aankha ma
Dhoko ajhai cha baki)x2
(Timro maya ma angaline)x2
Rahar haru jhanai cha saathi 
Timi lai herne

Verse:1

(Sang sangai paila sarne 
Chahana gahiro cha)x2
sangai jivan ko paila metne 
Dhoko jhanai dherai cha 
Timi lai herne yi aankha ma
Dhoko ajhai cha baki

Verse:2

(Timro chahana ko diyo 
Sadhai bali rahos)x2
Timrai saath rahane bardan 
Malai mili rahos 
Timi lai herne yi aankha ma
Dhoko ajhai cha baki
(Timro maya ma angaline)x2
Rahar haru jhanai cha saathi 
Timi lai herne yi aankha ma
Dhoko ajhai cha baki

Chords